Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Sklepu FTF Jerzy Hołda, ul. Ks. Stoszki 13/33, 30-715 Kraków, zwanym dalej Sklepem.
Każdego użytkownika strony woodcoins.eu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony woodcoins.eu.

I. Rodzaj zbieranych przez Sklep danych osobowych.

Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie woodcoins.eu. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

II. Sposób wykorzystania danych.

Wszystkie dane przetwarzane przez Sklep zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników Serwisu.
Wypełniając formularz zapisu do newslettera zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail newslettera. Newsletter ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Sklepu.
Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej woodcoins.eu, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości.
Sklep jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.
Administratorem danych osobowych jest Sklep, który przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Zmiany danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Sklepu o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

IV. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Strona internetowa woodcoins.eu może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Sklepu i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Sklepu, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej woodcoins.eu mogą przestać być dostępne.

V. Proces wyrejestrowania.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze Sklepem, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi, informujących o prowadzonych przez Sklep akcjach lub bieżącej działalności Sklepu, czy też próśb o wsparcie naszych działań. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonych.
Jeśli chcesz zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej.
Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a Sklep zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy Sklep, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

VI. Reklamacje.

Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Sklepu: FTF Jerzy Hołda, ul. Ks. Stoszki 13/33, 30-715 Kraków.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sklep.

VII. Postanowienia końcowe.

Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.woodcoins.eu.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Sklepem, pisząc do nas na adres: FTF Jerzy Hołda, ul. Ks. Stoszki 13/33, 30-715 Kraków lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@woodcoins.eu.
Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a Sklepem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.